Loading...
Strona Główna 2022-06-07T10:51:53+00:00

O MNIE

Nazywam się Joanna Łuczyszyn, jestem szczecińskim radcą prawnym i mediatorem.

Na co dzień zajmuję się przede wszystkim dwoma, zupełnie różnymi dziedzinami prawa. Z jednej strony świadczę obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, pomagając im w ich codziennej działalności zawodowej. Z drugiej zaś strony angażuję się w prowadzenie spraw rodzinnych, starając się pomóc rodzicom i ich dzieciom. Wybrałam tę ścieżkę zawodową, ponieważ nie lubię rutyny. Każda sprawa, którą się zajmuję, jest inna – każda wymaga ode mnie innych umiejętności i stałego poszerzania swojej wiedzy. Dzięki temu czuję, że mogę pomagać coraz bardziej kompleksowo, wychodząc często poza swoje zawodowe obowiązki…

Zajmując się prawem rodzinnym, udzielam w tym zakresie również bezpłatnych porad prawnych. Moją misją jest szerzenie świadomości społecznej w kontekście prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców. Równocześnie uważam, że dziecko powinno mieć zapewnione bezpieczeństwo ekonomiczne. Współpracuję z psychologami, psychoterapeutami i mediatorami. W końcu prawo rodzinne to nie tylko „suche” przepisy – to przede wszystkim bardzo delikatne i wrażliwe kwestie dotyczące życia. Świadomość tego jest nie tyle potrzebna, co wręcz niezbędna w trakcie spraw rozwodowych, alimentacyjnych czy dotyczących opieki nad dziećmi.

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego to zupełnie inna rzeczywistość i wykorzystywanie innych umiejętności. Tu zdecydowanie bardziej liczą się fakty niż emocje. Sprawy gospodarcze czy administracyjne to zwłaszcza umiejętność wiązania faktów i interpretacji przepisów.

Każda sprawa jest dla mnie w danym momencie najważniejsza i każdą zajmuję się z takim samym zaangażowaniem. Jestem zwolenniczką alternatywnych metod rozwiązywania sporów, dlatego też głęboko wierzę w sens mediacji.

Prywatnie uwielbiam sport – głównie dyscypliny drużynowe, lekturę książek dotyczących rozwoju osobistego oraz biografii inspirujących ludzi. W sporcie, tak jak i w pracy z Klientami, bardzo istotna jest współpraca i wzajemne zrozumienie. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego wspieram się często teoriami zawartymi w książkach o tematyce okołopsychologicznej. Historie ludzi sukcesu natomiast inspirują mnie do tego, żeby wciąż się rozwijać i kształcić – zarówno dla siebie, jak i swoich Klientów.

Wartości, jakimi kieruję się na co dzień to wolność, uczciwość i odpowiedzialność. Wierzę, że postępowanie zgodnie z własnymi zasadami ma głęboki sens, a budowanie długoterminowych relacji jest bardzo ważne nie tylko w życiu osobistym, ale i zawodowym.

Zapraszam do kontaktu i współpracy.

OFERTA

W ramach świadczonych przez Kancelarię usług prawnych oferuję reprezentację przed sądem w toku całego procesu w tym również w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Ponadto pomogę Państwu w sporządzeniu wszelkiego rodzaju pism procesowych takich jak pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, wniosek, zażalenie, apelacja i itp.

SPRAWY CYWILNE

 • wezwania do zapłaty
 • pozwy o zapłatę należności
 • dochodzenie odszkodowań
 • spory dotyczące nieruchomości (m.in. o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o wydanie)
 • wsparcie w negocjacjach i zawarciu ugody przedsądowej
 • reprezentacja przed sądem

SPRAWY RODZINNE

 • rozwód i separacja
 • uregulowanie opieki nad dzieckiem w tym opieka naprzemienna i kontakty
 • władza rodzicielska
 • alimenty
 • podział majątku wspólnego w tym ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  podział majątku małżeńskiego oraz ze związków partnerskich

SPRAWY SPADKOWE

 • wnioski o stwierdzenie nabycia lub odrzucenia spadku
 • sądowy i pozasądowy dział spadku
 • dochodzenie roszczeń o zachowek
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego
 • unieważnienie testamentu
 • reprezentacja Klientów przed sądem
 • pomoc w uregulowaniu spraw majątkowych na wypadek śmierci
prawo gospodarcze

SPRAWY GOSPODARCZE

 • sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądem
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę należności
 • porady prawne
prawo pracy

SPRAWY PRACOWNICZE

 • odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy
 • mobbing i dyskryminacja
 • roszczenia pracownicze
 • regulaminy pracy
 • umowy pracownicze

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • odwołania od decyzji  
 • postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
 • sporządzanie pism i wniosków

MEDIACJA

mediacja

Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania sporów w stosunku do postępowań sądowych,  które mogą trwać przez wiele lat i pochłaniać znaczne środki finansowe. Mediacja może zostać wszczęta zarówno na etapie przedsądowym jak i wtedy kiedy sprawa znajduje się już w sądzie.

Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy rodzinne (o rozwód, seprację, ustalenie kontaktów z dzieckiem), dział spadku, sprawy o podział majątku dorobkowego, o zniesienie współwłasności a także sprawy o zapłatę, sprawy dotyczące realizacji umów sprawy pracownicze.

Zasady mediacji:

 • dobrowolność – mediacja może być prowadzona wyłącznie wtedy kiedy obie strony wyrażą na nią zgodę;
 • poufność – mediator oraz wszystkie osoby biorące udział w mediacji są zobowiązane do zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji;
 • bezstronność – mediator nie powinien przychylać się do racji żadnej ze stron, mediator wystrzega się uprzedzeń oraz nie ocenia stron ze względu na ich pochodzenie, wykształcenie, wiek, płeć lub zachowanie podczas mediacji;
 • neutralność – mediator nie narzuca stronom rozwiązań, jest neutralny wobec przedmiotu sporu.

W sytuacji kiedy w wyniku mediacji strony dojdą do porozumienia, sporządzana jest ugoda, którą podpisują wszystkie strony. Protokół z mediacji wraz z ugodą składany jest w sądzie. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. W przypadku braku realizacji postanowień ugody przez którąkolwiek ze stron, po nadaniu ugodzie klauzuli wykonalności, ugodę można skierować do egzekucji komorniczej w celu wyegzekwowania jej postanowień.

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Joanna Łuczyszyn
ul. Kaszubska 53/1
70-226 Szczecin

 

693 417 445

  kancelaria@jluczyszyn.pl
NIP: 8522492791
REGON: 380137701