Blog 2020-07-13T18:48:24+00:00

BLOG

Co zrobić żeby uregulować kontakty z dzieckiem i dlaczego warto?

Po rozpadzie związku małżeńskiego, czy też nieformalnego związku rodziców dziecka, diametralnie zmienia się sytuacja życiowa rodziny. Niekiedy rodzice, czy też inne osoby wychowujące dziecko, nie potrafią dojść do porozumienia w zakresie opieki na dzieckiem czy też sposobu i częstotliwości utrzymywania z nim kontaktów. Oczywiście nie zawsze brak porozumienia jest wynikiem [...]

Alimenty na dziecko – czym są i jak sprawnie uregulować tę kwestię?

Obowiązek alimentacyjny rozumiany jest jako obowiązek krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania. W praktyce zdecydowanie najczęściej alimenty przyznawane są od rodziców na rzecz dzieci jako świadczenie pieniężne. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice mają obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, [...]

Czym jest zachowek, komu i w jakiej wysokości się należy?

Zachowek to uprawnienie do żądania zapłaty określonej sumy pieniężnej. Jego celem jest zapewnienie najbliższej rodzinie zmarłego minimum korzyści z majątku spadkodawcy. Zazwyczaj z zachowkiem mamy do czynienia przy dziedziczeniu testamentowym. Do kręgu osób uprawnionych, które mają prawo dochodzić zapłaty zachowku zaliczają się wyłącznie 3 kategorie osób, są to zstępni (czyli [...]