Blog 2020-07-13T18:48:24+00:00

BLOG

Alimenty na dziecko – czym są i jak sprawnie uregulować tę kwestię?

Obowiązek alimentacyjny rozumiany jest jako obowiązek krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania. W praktyce zdecydowanie najczęściej alimenty przyznawane są od rodziców na rzecz dzieci jako świadczenie pieniężne. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice mają obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, [...]

Czym jest zachowek, komu i w jakiej wysokości się należy?

Zachowek to uprawnienie do żądania zapłaty określonej sumy pieniężnej. Jego celem jest zapewnienie najbliższej rodzinie zmarłego minimum korzyści z majątku spadkodawcy. Zazwyczaj z zachowkiem mamy do czynienia przy dziedziczeniu testamentowym. Do kręgu osób uprawnionych, które mają prawo dochodzić zapłaty zachowku zaliczają się wyłącznie 3 kategorie osób, są to zstępni (czyli [...]