Blog 2021-11-16T14:22:30+00:00

BLOG

1012, 2021

Interwencja Rzecznika Praw Dziecka w sprawie alienacji rodzicielskiej

Interwencja Rzecznika Praw Dziecka w sprawie alienacji rodzicielskiej W jednej z prowadzonych przeze mnie spraw, Klient wystąpił do Rzecznika Praw Dziecka z prośbą o pomoc i interwencję, ponieważ od około [...]

1001, 2021

Co zrobić żeby uregulować kontakty z dzieckiem i dlaczego warto?

Po rozpadzie związku małżeńskiego, czy też nieformalnego związku rodziców dziecka, diametralnie zmienia się sytuacja życiowa rodziny. Niekiedy rodzice, czy też inne osoby wychowujące dziecko, nie potrafią dojść do porozumienia w [...]

1307, 2020

Alimenty na dziecko – czym są i jak sprawnie uregulować tę kwestię?

Obowiązek alimentacyjny rozumiany jest jako obowiązek krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania. W praktyce zdecydowanie najczęściej alimenty przyznawane są [...]

1104, 2019

Czym jest zachowek, komu i w jakiej wysokości się należy?

Zachowek to uprawnienie do żądania zapłaty określonej sumy pieniężnej. Jego celem jest zapewnienie najbliższej rodzinie zmarłego minimum korzyści z majątku spadkodawcy. Zazwyczaj z zachowkiem mamy do czynienia przy dziedziczeniu testamentowym. [...]