//Interwencja Rzecznika Praw Dziecka w sprawie alienacji rodzicielskiej

Interwencja Rzecznika Praw Dziecka w sprawie alienacji rodzicielskiej

Interwencja Rzecznika Praw Dziecka w sprawie alienacji rodzicielskiej

W jednej z prowadzonych przeze mnie spraw, Klient wystąpił do Rzecznika Praw Dziecka z prośbą o pomoc i interwencję, ponieważ od około roku jego córka praktycznie nie miała z nim żadnego kontaktu. Matka zmieniła miejsce zamieszkania i zapisała dziecko do szkoły w innej miejscowości bez konsultacji z ojcem. Nie poinformowała ojca dziecka o nowym miejscu zamieszkania dziecka i o tym do jakiej dziecko chodzi szkoły. W międzyczasie została wszczęta sprawa z urzędu przez Sąd, który jednak nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej przez matkę dziecka i postępowanie umorzył.

Rzecznik Praw Dziecka był jednak innego zdania i podjął interwencję w przedmiotowej sprawie.  Wystąpił do Sądu z wnioskiem o wszczęcie sprawy z urzędu a także o pilne podjęcie działań mających na celu zabezpieczanie dobra dziecka, tj. ograniczenie matce dziecka władzy rodzicielskiej i poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej nadzorowi kuratora, niezwłoczne dopuszczenie dowodu z opinii OZSS oraz dopuszczenie dowodu z wywiadu kuratora. RPD w uzasadnieniu wskazał, że postępowanie matki dziecka jest karygodne i rażąco sprzeczne z dobrem dziecka, zaś nasilający się konflikt prowadzi do alienacji rodzicielskiej ojca wobec dziecka.

Od tego czasu w sprawie niestety nie wydarzyło się nic. Sąd dotychczas nie zrealizował wniosków Rzecznika Praw Dziecka, a termin rozprawy został odroczony.

Dzięki uprzejmości Klienta udostępniam treść interwencji Rzecznika Praw Dziecka, którą można przeczytać na moim Facebooku <kliknij tutaj>.

Podsumowując, średnio około 70 % spraw, które wpływają corocznie do Rzecznika Praw Dziecka dotyczy spraw związanych z prawem dziecka do wychowania przez oboje rodziców w przypadku rozwodu i rozstania. Nie każde zgłoszenie do RPD spowoduje realną interwencję, natomiast uważam, że w przypadku, kiedy dobro dziecka jest zagrożone, warto działać systemowo i informować o tym odpowiednie instytucje. Im więcej osób będzie zgłaszało takie przypadki, tym większa jest szansa na realną zmianę prawa i świadomości społecznej.

Skomentuj